Všetky kategórie

Zásady ochrany osobných údajov

Čas aktualizácie:2024-01-01

Čas účinnosti: 2024-01-15

Máme v úmysle zlepšiť služby pre všetkých na našich webových stránkach, zhromažďujeme a používame informácie o vás, našich

 ·zákazníci, ktorí nakupujú na našich webových stránkach

 ·návštevníci našich webových stránok alebo ktokoľvek, kto nás kontaktuje

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu lepšie pochopiť, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje. Ak zmeníme naše postupy ochrany osobných údajov, môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak sú nejaké zmeny významné, necháme vás know.

Naše základné princípy

 ·Vaše informácie patria vám

Starostlivo analyzujeme, aké typy informácií potrebujeme na poskytovanie našich služieb, a snažíme sa obmedziť informácie, ktoré zhromažďujeme, len na to, čo skutočne potrebujeme. Ak je to možné, tieto informácie vymažeme alebo anonymizujeme, keď ich už nepotrebujeme. Pri vytváraní a zlepšovaní našich produktov naši technici úzko spolupracujú s našimi tímami ochrany osobných údajov a zabezpečenia, aby vytvorili s ohľadom na ochranu osobných údajov. Pri celej tejto práci je našou hlavnou zásadou, že vaše informácie patria vám a naším cieľom je používať vaše informácie iba vo váš prospech.

 ·Vaše informácie chránime pred ostatnými

Ak tretia strana požiada o vaše osobné údaje, odmietneme ich zdieľať, pokiaľ nám na to nedáte povolenie alebo ak to od nás nevyžaduje zákon. Kedy sme zo zákona povinní zdieľať vaše osobné údaje, oznámime vám to vopred, pokiaľ to nie je zákonom zakázané.

 ·Odpovieme na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré dostaneme.

Aké informácie o vás zhromažďujeme a prečo

Osobné údaje zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach, keď používate našu platformu alebo keď nám inak poskytnete informácie. Môžeme tiež využiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu poskytnúť vám iné služby. Vo všeobecnosti potrebujeme tieto informácie, aby ste mohli používať našu platformu.

 ·Aby sme vám mohli poskytnúť používanie našej platformy a iných súvisiacich služieb (napr. potvrdiť vašu totožnosť, kontaktovať vás v súvislosti s problémami s platformou) alebo dodržiavať zákonné požiadavky alebo zabrániť podvodnému používaniu našich služieb, poskytujete nám informácie o vás a vašom podnikaní, ako je vaše meno, typ firmy, provincia a mesto, úplná adresa, živnostenské oprávnenie, kód sociálneho úveru, identifikačné číslo daňovníka, meno právneho zástupcu.

Prečo spracúvame vaše informácie

Vo všeobecnosti spracúvame vaše údaje, keď to potrebujeme urobiť na splnenie zmluvného záväzku alebo keď my alebo niekto, s kým spolupracujeme, potrebujeme použiť vaše osobné údaje z dôvodu súvisiaceho s ich podnikaním (napríklad na to, aby sme vám poskytli službu), vrátane:

 ·uskutočňovať dopyty a obchody,

 ·predchádzanie rizikám a podvodom

 ·odpovedanie na otázky alebo poskytovanie iných druhov podpory

 ·poskytovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb

 ·poskytovanie prehľadov a analýz

 ·testovanie funkcií alebo doplnkových služieb

 ·pomoc s marketingom, reklamou alebo inou komunikáciou

Osobné údaje spracovávame iba vo vyššie uvedených situáciách po zvážení potenciálnych rizík pre vaše súkromie – napríklad poskytnutím jasnej transparentnosti našich postupov ochrany osobných údajov, ponúknutím kontroly nad vašimi osobnými údajmi tam, kde je to vhodné, obmedzením informácií, ktoré uchovávame, obmedzením toho, čo robíme s vašimi informáciami, komu posielame vaše informácie, ako dlho uchovávame vaše informácie, alebo technické opatrenia, ktoré používame na ochranu vašich informácií. Vo všeobecnosti budeme vaše informácie uchovávať roky.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať, ak ste poskytli svoj súhlas. Najmä tam, kde sa nemôžeme spoliehať na alternatívny právny základ pre spracovanie, kde sú vaše údaje získané a už prichádzajú so súhlasom, alebo ak sme zo zákona povinní požiadať vás o súhlas v súvislosti s niektorými našimi predajnými a marketingovými aktivitami. Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas zmenou svojich komunikačných volieb, odhlásením sa z našej komunikácie alebo kontaktovaním nás.

Vaše práva na vaše informácie

Veríme, že by ste mali mať prístup k svojim osobným údajom a možnosť ich kontroly bez ohľadu na to, kde žijete. V závislosti od toho, ako používate našu webovú stránku, môžete mať právo požadovať prístup, opraviť, zmeniť, odstrániť, preniesť na iného poskytovateľa služieb, obmedziť alebo namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov (napríklad priamy marketing). Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, nebudeme vám účtovať viac ani vám poskytovať inú úroveň služieb.

Upozorňujeme, že ak nám pošlete žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, musíme sa uistiť, že ste to vy, aby sme mohli odpovedať. Na tento účel môžeme použiť tretiu stranu na zhromažďovanie a overovanie identifikačných dokumentov.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na žiadosť, môžete nás kontaktovať a problém vyriešiť. Máte tiež právo kedykoľvek sa obrátiť na miestny úrad na ochranu údajov alebo ochranu osobných údajov.

Kam posielame vaše informácie

Sme čínska spoločnosť na prevádzkovanie nášho podnikania môžeme posielať vaše osobné údaje mimo vášho štátu, provincie alebo krajiny vrátane prenosu na servery nasadené našimi poskytovateľmi služieb v Číne alebo Singapure. Tieto údaje môžu podliehať zákonom krajín, v ktorých ich posielame. Keď posielame vaše informácie cez hranice, podnikáme kroky na ochranu vašich informácií a snažíme sa posielať vaše informácie iba do krajín, ktoré majú prísne zákony na ochranu údajov.

Aj keď robíme, čo môžeme, aby sme ochránili vaše informácie, niekedy môžeme byť zo zákona povinní zverejniť vaše osobné údaje (napríklad ak dostaneme platný súdny príkaz).

Kedy a prečo zdieľame vaše informácie s ostatnými

Využívame poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám služby. Tieto služby vám budú výslovne poskytnuté na základe vášho potvrdenia alebo súhlasu.

Mimo týchto poskytovateľov služieb budeme zdieľať vaše informácie iba vtedy, ak to od nás vyžaduje zákon (napríklad ak dostaneme právne záväzný súdny príkaz alebo predvolanie).

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako zdieľame vaše osobné údaje, mali by ste nás kontaktovať.

Ako chránime vaše informácie

Naše tímy neúnavne pracujú na ochrane vašich informácií a zaistení bezpečnosti a integrity našej platformy. Máme tiež nezávislých audítorov, ktorí posudzujú bezpečnosť našich dátových úložísk a systémov, ktoré spracúvajú finančné informácie. Všetci však vieme, že žiadny spôsob prenosu cez internet a spôsob elektronického ukladania nemôže byť 100% bezpečný. To znamená, že nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť vašich osobných údajov.

Viac informácií o našich bezpečnostných opatreniach nájdete na našej webovej stránke.

Ako používame súbory "cookie" a ďalšie technológie sledovania

Na našich webových stránkach a pri poskytovaní našich služieb používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Ďalšie informácie o tom, ako používame tieto technológie, vrátane zoznamu ďalších spoločností, ktoré umiestňujú súbory cookie na naše lokality, a vysvetlenie, ako sa môžete odhlásiť z určitých typov súborov cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Ako sa k nám môžete dostať

Ak by ste sa chceli opýtať, podať žiadosť týkajúcu sa alebo sťažovať na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nás alebo nám pošlite e-mail na nižšie uvedenú adresu.

Name:RMT PRODUCTS CO., LTD.

 E-mailová adresa:[email protected]Spojte sa s nami

Súvisiace vyhľadávanie